Emission, januari 2010

Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är genomförd och blev fulltecknad. Cirka 42 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 58 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom att emissionen fulltecknades tillförs bolaget...