Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting (AGM) of Vicore Pharma Holding AB (publ) was held today May 10, 2017. The AGM passed resolutions regarding, among other thing, the following: Accounts 2016 It was resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet of the...

Årsstämma 2017

Den 10 maj genomförde Vicore Pharma Holding AB (publ) ordinarie årsstämma varvid stämman bland annat beslutade om följande. Räkenskaper 2016 Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslutades om...

Directed share issues

Two directed share issues, one comprising two million shares and the second comprising one and a half million shares, in total three and a half million shares has been performed. The total proceeds from the share issues amounts to SEK 56 million before issue costs.The...

Riktade nyemissioner

Riktade nyemissioner, i två trancher om två respektive en och en halv miljoner aktier, totalt tre och en halv miljoner aktier har genomförts. Teckningskursen i emissionerna uppgick till 16 kronor per aktie och fastställdes genom ett s.k. private placement-förfarande....